Privacy Verklaring Yoga Centrum Hoofddorp

Privacy Verklaring

Versie 19 juni 2018.

Inleiding

Yoga Centrum Hoofddorp neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@yogacentrumhoofddorp.nl

Wie zijn Yoga Centrum Hoofddorp

Yoga Centrum Hoofddorp is vennootschap onder firma (VOF) gevestigd Kruisweg 1061 B (2131 CT ) te Hoofddorp. Yoga Centrum Hoofddorp is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55247709. De vennoten van Yoga Centrum Hoofddorp zijn Tiaka Wijdeman-Lodewijk en Thomas Willem Hendriks.

Yoga Centrum Hoofddorp is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Centrum Hoofddorp de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Yoga Centrum Hoofddorp jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Yoga Centrum Hoofddorp persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Yoga Centrum Hoofddorp voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Yoga Centrum Hoofddorp worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van berichten, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie en financiële administratie

 • Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Toegang tot het gebouw verlenen voor huurders en medewerkers

 • Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Toegangsrechten, Geschiedenis van betreden en verlaten van het gebouw.
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, Inhoud van de klacht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct, affiliate en social  marketing, retargeting en nieuwsbrief

 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Yoga Centrum Hoofddorp heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Yoga Centrum Hoofddorp over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Yoga Centrum Hoofddorp. Je kunt verzoeken dat Yoga Centrum Hoofddorp je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Yoga Centrum Hoofddorp te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Yoga Centrum Hoofddorp of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Yoga Centrum Hoofddorp te verkrijgen. Yoga Centrum Hoofddorp zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Yoga Centrum Hoofddorp je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Yoga Centrum Hoofddorp

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@yogacentrumhoofddorp.nl. Yoga Centrum Hoofddorp zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Yoga Centrum Hoofddorp een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Yoga Centrum Hoofddorp je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens worden doorgegeven aan:

 • Digifit B.V. (Virtuagym)
 • Siel B.V. (Accumulus boekhouding)
 • Amphora Financieel (boekhouder)
 • ING Bank N.V.
 • The Rocket Science Group LLC (Mailchimp / email nieuwsbrief)
 • EVVA Sicherheitstechnologie GMBH (Evva Airkey digitaal sleutelsysteem)

Het kan zijn dat Yoga Centrum Hoofddorp verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Yoga Centrum Hoofddorp ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Yoga Centrum Hoofddorp worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Yoga Centrum Hoofddorp worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Yoga Centrum Hoofddorp je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@yogacentrumhoofddorp.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Yoga Centrum Hoofddorp jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@yogacentrumhoofddorp.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.